Μελέτες αξιοποίησης – Εκτιμήσεις ακινήτων

Το γραφείο μας έχει εκπονήσει πολλαπλές μελέτες αξιοποίησης ακινήτων, οικοπέδων ή επαγγελματικής χρήσης (βιοτεχνικά, τουριστικά, καταστήματα, κλπ) σε περιοχές όπως η Παιανία, Πικέρμι, Αθήνα, και Αργολίδα. Οι μελέτες αξιοποίησης ακινήτων περιλαμβάνουν πλήρη εμπορική, χωροταξική, πολεοδομική, οικονομοτεχνική ανάλυση του ακινήτου με συμπέρασμα την βέλτιστη αξιοποίηση του την χρονική στιγμή της μελέτη.

Οι ανωτέρω μελέτες περιλάμβαναν τα ακόλουθα στάδια:

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΗΣ
  2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΓΓΡΑΦΑ,ΜΕΛΕΤΕΣ,ΣΧΕΔΙΑ,ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ,ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΚΛΠ)
  3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ-ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
  4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
  5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
  6. ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-Masterplan για ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. (μελετη-σχεδια με κατανομη χρησεων, ΤΥΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ κτηριων ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, κτιριολογικο προγραμμα αναπτυξησ)

Επίσης, το γραφείο μας έχει συντάξει 150 εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων στην Αττική και στην Υπόλοιπη Ελλάδα για διάφορους σκοπούς ιδιωτικούς, τραπεζικούς, για δικαστικές υποθέσεις απαλλοτριώσεων, περιουσίας, κλπ.