Σκοπός του τεχνικού γραφείου-συμβούλων έργων και ακινήτων, KRAMA PROPERTY, είναι η δημιουργία της μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας επί των ακινήτων και των έργων των πελατών μας. Φιλοσοφία μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τεχνικά ή συμβουλευτικά έργα και ακίνητα με άρτιο αποτέλεσμα, αξιοπιστία, ταχύτητα και ανταγωνιστικές αμοιβές. Για αυτό είμαστε σταθερά δίπλα στους πελάτες μας σε όλες τις φάσεις των έργων ή υποθέσεων που μας αναθέτουν, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη και αποτελεσματικές λύσεις.

Στη διάθεση σας για κάθε ενημέρωση και πληροφορία.

Ευχαριστούμε,

Μάνος Κρανίδης
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
MSc Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon ΗΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. ΚΡΑΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ "KRAMA PROPERTY"

logo3