Το γραφείο μας αναλαμβάνει σε όλη την επικράτεια, την προετοιμασία, κατάθεση, διαπεραίωση διαδικασίας (φυσικής, ηλεκτρονικής) φακέλων έκδοσης αδειών:

  • ΔΟΜΗΣΗΣ - ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
  • ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 48ΩΡΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το γραφείο επιλέγει ανάλογα με το είδος και την έκταση των εργασιών την κατάλληλη άδεια ώστε να καλύπτεται η εκτέλεση τους από πολεοδομική πλευρά.

Το  γραφείο μας για την ολοκλήρωση των ανωτέρω φακέλων αναλαμβάνει την σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών (Αρχιτεκτονικά, Διάγραμμα Δόμησης, Στατικά, Παθητική Πυροπροστασία, Τοπογραφικό, Ηλεκτρομηχανολογικά, κλπ), τεχνικών εκθέσεων, φορολογικών (Προϋπολογισμός, Αμοιβές, Σημείωμα Εισφορών, κλπ) και λοιπών εγγράφων (Φάκελος και Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας, Χρονοδιάγραμμα, κλπ).

Επίσης στο πλαίσιο των αδειών δόμησης το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη και ορθή επίβλεψη των μελετών και την εκτέλεση- εργολαβία των εργασιών της εκδοθείσας άδειας δόμησης.

Content Image

Content Image