Το γραφείο μας αναλαμβάνει σε όλη την επικράτεια, την προετοιμασία, κατάθεση διαπεραίωση φακέλων για ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων βάσει του Νόμου 4495/2017, ο οποίος είναι σήμερα σε ισχύ με πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων και εκπτώσεις προστίμων ρύθμισης. Στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου η διαδικασία ρύθμισης είναι ως ακολούθως:

 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
 • ΕΥΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 • ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ  ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ):
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  • ΚΑΤΟΨΗ, ΤΟΜΗ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
  • ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
  • ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το γραφείο μας ήδη έχει συντάξει και διεκπεραιώσει δεκάδες υποθέσεις ρύθμισης, διατήρησης και ρύθμισης αυθαιρέτων χρήσεων με τον Νόμο 4495/2017 και τους προηγούμενους, δηλαδή τον Νόμο 3843/2010, Νόμο 4014/2011 και Νόμο 4178/2013, οι οποίοι σήμερα δεν είναι σε ισχύ.

Επίσης το γραφείο αναλαμβάνει πάσης φύσεως πολεοδομικά ζητήματα (χρήσεων γης, όρων δόμησης, αδειών,κλπ.)

Content Image

Content Image