Το γραφείο μας αναλαμβάνει σε όλη την επικράτεια, τη σύνταξη, μελέτη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ακινήτων όλων των κατηγοριών, με επιστημονική ορθότητα, ανταγωνιστικές αμοιβές και ταχύτητα. Επίσης η ομάδα μας συντάσσει και προετοιμάζει μελέτες ενεργειακής απόδοσης τόσο σε κατοικίες όσο και σε ειδικά κτίρια (πχ καταστήματα, γραφεία).

pea