Το γραφείο μας λειτουργεί ως σύμβουλος επενδυτικών έργων, αξιοποίησης και ανάπτυξης ακινήτων με κύριες υπηρεσίες τις ακόλουθες:

 • ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ-ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΟΜΙΚΗ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει, σε συνεργασία με ειδικές ομάδες συμβούλων, την δυνατότητα εύρεσης χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, είτε μέσω της ιδιωτικής αγοράς (Τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια) είτε μέσω ένταξης επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεων. Ειδικά για τις χρηματοδοτήσεις μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του Αναπτυξιακού Νόμου το γραφείο μας έχει ειδική συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων.

Επίσης το γραφείο μας αναλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων και την μεταστέγαση γραφείων με κύριες υπηρεσίες τις ακόλουθες:

 • ΕΥΡΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ

Content Image

Content Image