Το γραφείο μας αναλαμβάνει σε όλη την επικράτεια, την προετοιμασία, σύνταξη, διαπεραίωση και έκδοση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών και την διενέργεια ελέγχων ακινήτων όπως:

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ N.4495/2017
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Το γραφείο μας διεξάγει τεχνικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις κτηρίων, ακινήτων ή τεχνικών έργων σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου.

Ειδικότερα το γραφείο μας λειτουργεί και ως τεχνικός ασφαλείας, υποχρεωτική υπηρεσία για ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων, προσφέροντας ουσιαστικούς ελέγχους για την ορθή διαχείριση και λειτουργία των κτηριακών εγκαταστάσεων, όπως:

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΕΓΗ, ΚΛΠ.)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 • ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
 • ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Content Image

Content Image