Ανακατασκευές κτιρίων

Το γραφείο μας ανέλαβε την μελέτη, επίβλεψη και διοίκηση του έργου ανακαίνισης-αναβάθμισης τετραωρόφου κτηρίου γραφείων στην Μεταμόρφωση Αττικής. Στο πλαίσιο του έργου εκτελέστηκαν τεχνικές εργασίες όπως κατασκευή μεταλλικών παταριών και αναβατορίου, ελαιοχρωματισμοί, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα δάπεδα, εσωτερικές διασκευές, Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, και αναβάθμιση.