Υπηρεσία 1

Η εταιρεία μας διαθέτει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Προσφέρουμε την πλήρη online ή τηλεφωνική υποστήριξή μας σε θέματα ακινήτων, κατασκευών, μηχανικού, μέσω της αξιόπιστης, έμπειρης και αποτελεσματικής ομάδας των 15 μηχανικών και ειδικών όλων των τομέων και ειδικοτήτων.

Εν συντομία, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ μέσω τηλεφώνου ή email για ερωτήματα-θέματα όπως:

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
 2. ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
 3. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΚΛΠ)
 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 7. ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 8. ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 9. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
 10. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 11. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 12. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι συμβουλές μας προσφέρονται με την εγγραφή σας και με την προκαταβολή της αμοιβής μας 40 € (32.26 € πλέον ΦΠΑ 24%)  για τηλεφωνική κλήση 1 ώρα ή 1 email ιδίου θέματος ή μέσω social media kramaproperty.

Υπηρεσία 2

Επίσης η εταιρεία μας προσφέρει ένα φάσμα 5 ειδικών υπηρεσιών μηχανικού και ακινήτων που υλοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών και συστημάτων με τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία.

Ανατίθενται με την προκαταβολή αμοιβής 50% και παραδίδονται ηλεκτρονικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή email αφού εξοφληθεί η υπόλοιπη αμοιβή. Οι συμβουλές περιλαμβάνονται στην αμοιβή, επίσης αποστέλλονται απαιτούμενα στοιχεία μέσω email.

Ενδεικτικά:

 1. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)
 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΚΑΤΟΨΗ)
 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: 5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)
 4. ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, Η ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ,ΚΑΤΟΨΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)
 5. ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ)

 
  Αποδοχή Όρων Υπηρεσίας: Η εταιρεία μας ακολουθεί του κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Με την εγγραφή σας στις online υπηρεσίες, συμφωνείτε και δίνετε την συγκατάθεσή σας ότι μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες μέσω των cookies τόσο στον παρόν ιστότοπο όσο και έξω από αυτόν.