Το γραφείο μας εκπονεί μελέτες αξιοποίησης. Οι μελέτες αξιοποίησης ακινήτων περιλαμβάνουν πλήρη εμπορική, χωροταξική, πολεοδομική, οικονομοτεχνική ανάλυση του ακινήτου με συμπέρασμα την βέλτιστη αξιοποίηση του την χρονική στιγμή της μελέτη. Η μελέτη αξιοποίησης είναι το πρώτο και κύριο βήμα για την καλύτερη αξιοποίηση ενός ακινήτου. Επίσης, το γραφείο μας συντάσσει εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων για διάφορους σκοπούς ιδιωτικούς, τραπεζικούς, για δικαστικές υποθέσεις απαλλοτριώσεων, περιουσίας, κλπ.

Αναλυτικά, τα βασικά τμήματα μια μελέτης αξιοποίησης είναι:

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΗΣ
  2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΓΓΡΑΦΑ,ΜΕΛΕΤΕΣ,ΣΧΕΔΙΑ,ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ,ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΚΛΠ)
  3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ-ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
  4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
  5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
  6. ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-Masterplan για ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. (μελετη-σχεδια με κατανομη χρησεων, ΤΥΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ κτηριων ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, κτιριολογικο προγραμμα αναπτυξης)
  8. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ (3D) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
  9. Αναλυτικες Κάτοψεις - ΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ με πλήρη αναλυση όλων τον απαραιτητων χώρων των κτηριων για ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ). αναλύτικη Τεχνική εκθεση με περιγραφή επιλογής υλικών και τρόπων κατασκευης για ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

design